ทำเลที่สนใจ
ขั้นตอนเสนอขายที่ดิน
แบบฟอร์ม

ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต และการมอบคุณค่าที่เหนือกาลเวลา

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ยังคงมุ่งพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่ง ในการสร้างสรรค์ พื้นที่แห่งความสมบูรณ์แบบ เพื่อเติมเต็มชีวิตสู่ที่สุดของความเป็นเลิศ

ทำเลที่สนใจ

ทำเลที่ดินที่สนใจสำหรับคอนโดมิเนียม

(ระยะห่างสถานีไม่ควรเกิน 500 เมตร)

 • สุขุมวิท
 • รัชดาภิเษก
 • พหลโยธิน
 • กรุงธนบุรี
 • เจริญนคร
 • พระราม 4
 • พระราม 3
 • ลาดพร้าว
 • พญาไท
 • ชิดลม
 • พระราม 9
 • รามคำแหง
 • ท่าพระ

ทำเลที่ดินที่สนใจสำหรับแนวราบ

 • อ่อนนุช
 • พัฒนาการ
 • กรุงเทพกรีฑา
 • วงแหวนตะวันออก
 • ลาดพร้าว
 • เลียบทางด่วนรามอินทรา
 • ราชพฤกษ์
 • เฉลิมพระเกียรติ ร.9

การเสนอขายที่ดิน ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกทำเลที่สนใจ เมื่อเข้าสู่หน้าการเสนอขายที่ดิน จะพบกับหัวข้อ “ทำเลที่สนใจ” คือ ทำเลที่ดินที่ทางบริษัทสนใจพัฒนาคอนโด บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ในปี 2019
ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่เมนูหัวข้อ “แบบฟอร์ม” กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 • ข้อมูลส่วนตัวของของผู้เสนอขายที่ดิน
 • รายละเอียดที่ดิน
 • การระบุพิกัดที่ดิน (ละติจูด, ลองติจูด)
ขั้นตอนที่ 3 ระบุพิกัดที่ดิน (ละติจูด, ลองติจูด) กรณีที่รู้ค่าพิกัด
 1. กรอกค่าพิกัดละติจูด, ลองติจูด (ตัวอย่าง 13.7322467, 100.5830438)
 2. กดปุ่ม Enter หรือ คลิกที่ปุ่ม “ระบุพิกัด”
กรณีที่ไม่รู้ค่าพิกัด
 1. พิมพ์คำค้นหาชื่อที่ดินในช่องด้านซ้ายบน เช่น ถนน, เขต, หรือชื่อสถานที่ใกล้เคียง
 2. กดปุ่ม Enter
  • สังเกตหมุดสีแดงปักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้าตำแหน่งถูกต้อง “ห้ามเลื่อน” เครื่องหมาย Pin
  • ถ้าตำแหน่งไม่ถูกต้อง สามารถเลื่อนแผ่นที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และกดหมุดปักลงบนแผนที่ เพื่อระบุตำแหน่งที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสารที่ใช้ประกอบ เอกสารประกอบ เช่น รูประวางที่ดินหรือกรอบที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน แผนที่ เป็นต้น
 • สามารถแนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 20 MB โดยรองรับไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx
 • เขียนคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 5 ผลการส่งข้อมูล เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อความตอบรับ และหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลจากบริษัท และส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมลที่ได้ให้ไว้

ข้อมูลผู้เสนอ

เจ้าของที่
นายหน้า

รายละเอียดที่ดิน

พิกัดที่ดิน *

คำแนะนำ
 1. ระบุสถานที่ตั้งของที่ดินหรือสถานที่ใกล้เคียง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ชื่อถนน ในช่อง “ค้นหาตำแหน่งที่ดิน” แล้วกดปุ่ม Enter
  ระบบจะแสดงหมุดสีแดง
 2. หาตำแหน่งที่ดินที่ต้องการเสนอขาย
 3. ลากหมุดสีแดงไปยังตาแหน่งที่ดินที่ต้องการเสนอขาย
 4. ขยายแผนที่ให้ชัดเจนก่อนระบุพิกัดที่ดิน เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
 5. กรณีที่ระบุละติจูด ลองติจูด เมื่อใส่ตัวเลขพิกัดแล้ว กดปุ่ม “ระบุพิกัด” เพื่อให้ระบบระบุพิกัดได้
ระบุพิกัด

อัพโหลดเอกสารประกอบ

หากใส่ข้อมูลไม่ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณา

อัพโหลดโฉนด, ระวางหรือกรอบที่ดิน *
อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 20 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx)
อัพโหลดรูปภาพหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 20 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx)
ระเบียบปฏิบัติการเสนอขายที่ดิน
 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินที่ต้องการเสนอขาย เช่น แผนที่ที่ดิน ระวางที่ดิน ขนาดที่ดิน และราคาเสนอขาย พร้อมใส่ชื่อ - นามสกุล ติดต่อผู้ขาย สามารถส่งข้อมูลที่ดินมาตามช่องทางนี้ โทร 02 392 1111 หรือ เว็บไซต์ www.major.co.th
 2. บริษัทมีระบบการลงทะเบียนและจัดลำดับการเสนอขายที่ดิน และจะดำเนินการติดต่อตามลำดับเท่านั้น
 3. บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการซื้อที่ดิน โดยจะกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน ดังนั้นขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกำหนดเวลาของบริษัทอย่างเคร่งครัด และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบปัญหาที่อาจทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อประสานงานกับผู้เสนอขายลำดับแรก และจะพิจารณาที่ดินกับผู้เสนอขายลำดับถัดไปทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 4. บริษัทไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ กับผู้เสนอขายที่ดิน หากมีการอ้างอิงหรือแอบอ้างใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียงของบริษัท บริษัทขอใช้สิทธิดำเนินการตัดรายชื่อผู้เสนอขายที่ดินท่านนั้นโดยทันที
ส่งข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ
ของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู นโยบายความเป็นส่วนตัว