November 13, 2020

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” แตกไลน์ธุรกิจใหม่ “PeopleScape” ธุรกิจที่ปรึกษาพัฒนาคนและองค์กรอย่างครบวงจรยุค New  Normal

PR1

        เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์นำประสบการณ์ 20 ปี ต่อยอดธุรกิจใหม่ PeopleScape  ธุรกิจที่ปรึกษา และพัฒนาบุคลากรด้านอสังหาฯ ครบวงจรในยุค  New  Normal  ด้วย 4 บริการหลัก ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กา - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการธุรกิจ - การจัดฝึกอบรมสัมมนา - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หวังเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทั้งบุคคลและองค์กร ช่วยเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานตอบโจทย์ การเปลี่ยนแปลงยุค New Normal ประเดิมหลักสูตรแรก  TransformingRealEstate Management เติมเต็มทักษะการบริหารโครงการลัซ์ชัรี่สานองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และPropTech  พร้อมกลยุทธ์การขายอย่างเข้าใจลูกค้า

        นางสาวเพชรลดาพูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ MJD เปิดเผยว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมงานทุกคนมีทักษะที่ดี มีองค์ความรู้ที่เข้มข้น และมีความเข้าใจผู้บริโภค เพื่อให้สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด Crafting Lifescape to Excellence และส่งมอบคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้แก่ลูกบ้าน ด้วยองค์ความรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ PeopleScape HROD Consulting & Services เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR & Organization Development Consulting) 

 
PR2.jpg

PR3.jpg

        “เราเชื่อว่า เมื่อมีทีมที่ดี องค์กรก็จะดี ทำให้เกิดสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น จากทั้งกระแส Digital Disruption และสถานการณ์ COVID-19 การจะสร้างบุคลากรที่ดี เพื่อให้เกิดทีมที่ดีมีความท้าทายมากขึ้น เราเองมีโนว์ฮาวด้านการจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากว่า 20 ปีแล้ว เราจึงมองว่า นอกจาก Crafting Lifescape to Excellence แล้ว ต่อไปเรายังสามารถเข้าไปช่วยทั้งพนักงานและองค์กรอื่นในการ Crafting People to Excellence ด้วย” นางสาวเพชรลดา กล่าว 

 

สำหรับ PeopleScape  จะดำเนินงานภายใต้  4  บริการ ได้แก่ 
1ที่ปรึกษาและบริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR & OD Consultingเช่น การพัฒนาและออกแบบองค์กร การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

2การบริการจัดอบรม (Training Servicesทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรการบริหารงานขายหลักสูตรโบรกเกอร์และตัวแทนการขายแต่เพียงผู้เดียว (SoleAgent) และหลักสูตรการบริหารงานนิติบุคคล

3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Servicesเช่น การจัดหาพนักงาน จัดการะบบบัญชีเงินเดือนการสร้างและพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพ

4. ที่ปรึกษาด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business ProcessConsultingเช่นช่วยออกแบบกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและออกแบบระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ


        นางสาวเพชรลดา กล่าวอีกว่า สำหรับธุรกิจ
การบริการจัดอบรม จะมีทั้งการจัดคอร์สให้แต่ละองค์กรโดยตรง ตามความต้องการขององค์กรนั้น และหลักสูตรใหม่ที่เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป หรือผู้สนใจในการพัฒนาตัวเองเข้ามาร่วมอบรมได้ล่าสุด PeopleScapeได้เปิดหลักสูตรแรกภายใต้ชื่อ TransformingRealEstate Management” เป็นกุญแจไขสูตรสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุค New  Normal  อาทิ การวิเคราะห์ตลาดเพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาเทคนิคการลงทุนหลัง COVID-19, การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์มัดใจลูกค้า แนวคิดการพัฒนาโครงการลัซ์ชัรี่,การประยุกต์ใช้  PropTech  และดิจิทัลเทรนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการนิติบุคคลโดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 4 วัน พร้อมศึกษาดูงานจากสถานที่จริง


       
จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ก้าวผ่านสู่ New Normal เราเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะปฏิวัติการทำธุรกิจอย่างสิ้นเชิงโดยรวมถึงวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่เราจะไม่พัฒนาไปคนเดียวแล้วทิ้งเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมและต่างอุตสาหกรรมไว้เบื้องหลัง PeopleScape จะเป็นตัวช่วยให้แก่ทั้งผู้บริหาร นักลงทุน พนักงาน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ ให้ได้เรียนลัดกับเราผ่านความรู้ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี นางสาวเพชรลดากล่าว


        ทั้งนี้ 
PeopleScape จะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก ช่วยให้ทั้งคนและองค์กรต่างๆ เติบโตไปข้างหน้า


        บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และ 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค