September 27, 2022

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ พร้อมจะเติบโตไปกับ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

220830-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B21200x800-03
สร้างโอกาสของคุณไปกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ พร้อมจะเติบโตไปกับ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์


สำหรับ ผู้รับเหมา
 คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารประกอบ

  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
  • ผลงานย้อนหลัง 5 ปี เช่น Project Reference ตัวอย่างหนังสือสัญญา หรือใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง


สำหรับ Supplier คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานโครงการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารประกอบ

  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
  • ผลงานย้อนหลัง 5 ปี เช่น Project Reference ตัวอย่างหนังสือสัญญา หรือใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

ติดต่อ ฝ่ายสรรหาผู้รับเหมา

Email: procurement@major.co.th

Tel: 02-392-1111 Ext 4407

หรือ ลงทะเบียนสำหรับ ผู้รับเหมา ได้ที่ :

https://forms.gle/rRETj6q2Zmvwwfgw8

หรือ ลงทะเบียนสำหรับ Supplier ได้ที่ :
https://forms.gle/jyC8BpRMKarhUp4g6