“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
และสร้างสรรค์
ที่อยู่อาศัยคุณภาพ

พร้อมจะเติบโตไปกับ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์”

 

สร้างโอกาสของคุณไปกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ

คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

 

ผู้รับเหมา  

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารประกอบ  

  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
  • ผลงานย้อนหลัง 5 ปี เช่น Project Reference ตัวอย่างหนังสือสัญญา หรือใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

 

ผู้ขาย

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารประกอบ  

  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
  • ผลงานย้อนหลัง 5 ปี เช่น Project Reference ตัวอย่างหนังสือสัญญา หรือใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

 

ติดต่อฝ่ายสรรหาผู้รับเหมา

E mail: procurement@major.co.th

โทร : 02392-1111 ต่อ 4407

 

รายละเอียดผู้เสนอ


กรุณาเลือกข้อมูล


1. ข้อมูลทั่วไป

กรุณากรอกข้อมูล.

กรุณากรอกข้อมูล.

กรุณากรอกข้อมูล.

กรุณากรอกข้อมูล.

กรุณากรอกข้อมูล.

ข้อมูลไม่ถูกต้อง.

กรุณากรอกข้อมูล.

ข้อมูลไม่ถูกต้อง.

กรุณากรอกข้อมูล.

ข้อมูลไม่ถูกต้อง.

กรุณากรอกข้อมูล.

กรุณากรอกข้อมูล.

กรุณากรอกข้อมูล.

ข้อมูลไม่ถูกต้อง.

กรุณากรอกข้อมูล.

ข้อมูลไม่ถูกต้อง.


2. ชนิดของงาน

งานก่อสร้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

Conventional โครงสร้างสำเร็จรูป อื่น ๆ
บ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน

งานระบบ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

งานสาธารณูปโภค (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

งานภูมิสถาปัตย์ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

งานอาคารสโมสร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

งานตกแต่งภายใน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

งานอื่น ๆ


3. รายละเอียดเพิ่มเติม

แนบเอกสารขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 เมกกะไบต์ ( gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip)

กรุณาอัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 20 MB (ไฟล์ประเภท .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .zip)

แนบเอกสารขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 เมกกะไบต์ ( gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip)

กรุณาอัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 20 MB (ไฟล์ประเภท .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .zip)

แนบเอกสารขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 เมกกะไบต์ ( gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip)

กรุณาอัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 20 MB (ไฟล์ประเภท .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .zip)

โปรดยอมรับ.

โปรดยอมรับ.