งานดีไซน์เพื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

เชื่อไหม ความสุขของสัตว์เลี้ยง เราออกแบบและสร้างได้ด้วยพื้นที่ที่อยู่อาศัย การสร้างสเปซให้เหมาะสม มีความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และเป็นมิตรต่อสุขลักษณะของสัตว์เลี้ยง การเลือกบ้านเพื่ออยู่อาศัยทั้งรูปแบบของบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียม จึงต้องใส่ใจรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงที่เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวของเรานั้น ได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับพวกเขา เกิดเป็นความสุขที่พาให้หัวใจของคนเลี้ยงสัตว์ได้พองโต

 

design-img1

วัสดุที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

อุณหภูมิ กลิ่น แสง เสียง ภายในที่พักที่ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยง การออกแบบที่พักอาศัยจึงต้องมอบความผ่อนคลายให้น้องๆที่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริง และต้องปลอดภัยด้วยการเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงสัตว์เลี้ยง ปลอดสารพิษ ดีต่อคุณ ดีต่อสัตว์เลี้ยง ดีต่อโลก

design-img2

สเปซของห้องเพื่อเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

ไม่จำกัดว่าห้องเล็กหรือใหญ่ แต่ต้องให้ความใส่ใจกับการจัดแบ่งสเปซที่เหมาะสมเพื่อพวกเขา ซึ่งตามธรรมชาติสุนัขและแมว จะรู้ตำแหน่งแต่ละอย่างทั้งที่นอน ที่กิน ที่ขับถ่าย จึงควรจัดสเปซให้มีระยะห่างที่เหมาะทำให้ถูกสุขลักษณะ แบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นที่เป็นทาง โดยเจ้าของสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีได้

design-img3

พันธุ์ไม้ที่จะไม่ทำร้ายน้องๆสัตว์เลี้ยง

พืชพรรณบางชนิดอาจทำให้เกิดการแพ้ได้ และพืชให้ผลไม่ควรอยู่ในพื้นที่ PET ZONE เพราะน้องอาจจะเล่นและกลืนไปโดยที่ไม่ตั้งใจ ดังนั้นทุกๆพันธ์ุไม้ที่เลือกใช้ในโครงการจึงถูกคิดและจัดวางอย่างเหมาะสม เพื่อให้มอบความสวยงามพร้อมทั้งยังเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน