ตราสัญลักษณ์แนวตั้ง

messageimage_1697276227247

ดาวน์โหลด

messageimage_1697276288907

พื้นที่ปกป้อง

พื้นที่ปกป้องกำหนดขึ้น เพื่อควบคุมพื้นที่โดยรอบตราสัญลักษณ์ ให้มีระยะห่างจากองค์ประกอบอื่นอย่างเหมาะสม การใช้งานพื้นที่ ปกป้องตามที่ระบุไว้จะทำให้ตราสัญลักษณ์โดดเด่น
และไม่มีสิ่งใด มารบกวน หรือเบี่ยงเบนความสำคัญ

การนำไปใช้ : กำหนดพื้นที่ปกป้องรอบตราสัญลักษณ์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มีค่าเท่ากับ "X" ซึ่งได้จากขนาดความสูงของตัวอักษร M
ตาม ตัวอย่างประกอบ

messageimage_1697276316803

ขนาดของโลโก้ขั้นต่ำ

เพื่อให้มั่นใจว่าตราสัญลักษณ์หลักแสดงผลได้ดีที่สุด กรณีที่ต้อง นำไปใช้ในขนาดเล็ก จึงกำหนดให้ขนาดของตราสัญลักษณ์หลัก ที่เล็กที่สุดมีความสูง ไม่ต่ำกว่า 15 mm.


ตราสัญลักษณ์แนวนอน

messageimage_1697276347157

ดาวน์โหลด

พื้นที่ปกป้อง

พื้นที่ปกป้องกำหนดขึ้น เพื่อควบคุมพื้นที่โดยรอบตราสัญลักษณ์ ให้มีระยะห่างจากองค์ประกอบอื่นอย่างเหมาะสม การใช้งานพื้นที่ ปกป้องตามที่ระบุไว้จะทำให้ตราสัญลักษณ์โดดเด่น
และไม่มีสิ่งใด มารบกวน หรือเบี่ยงเบนความสำคัญ

การนำไปใช้: กำหนดพื้นที่ปกป้องรอบตราสัญลักษณ์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มีค่าเท่ากับ "X" ซึ่งได้จากขนาดความสูงของตัวอักษร M
ตามตัวอย่างประกอบ

messageimage_1697276389560

ขนาดของโลโก้ขั้นต่ำ

เพื่อให้มั่นใจว่าตราสัญลักษณ์หลักแสดงผลได้ดีที่สุด กรณีที่ต้อง นำไปใช้ในขนาดเล็ก จึงกำหนดให้ขนาดของตราสัญลักษณ์หลัก ที่เล็กที่สุดมีความสูง ไม่ต่ำกว่า 10 mm.


การใช้สีตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังmessageimage_1697276442577
ตราสัญลักษณ์สีหลักถือเป็นรูปแบบหลักที่บังคับใช้ สำหรับงานพิมพ์ 4 สี ที่เป็นชิ้นงานเชิงพาณิชย์ และชิ้นงาน ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สำหรับชิ้นงานประชาสัมพันธ์แบบสีเดียว ตราสัญลักษณ์รูปแบบสีขาวให้ใช้บนพื้นหลังสีเข้ม หรือสีดำ ตราสัญลักษณ์รูปแบบสีดำให้ใช้บนพื้นหลังสีอ่อน

ในกรณีที่พื้นหลังเป็นสีอื่นหรือรูปภาพ สีของตราสัญลักษณ์ สามารถเลือกใช้ได้แบบสีหลัก และสีเดียวตามความเหมาะสม

การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้บนพื้นหลังที่เป็นรูปภาพ สามารถทำได้เช่นกัน แต่ต้องแน่ใจว่าตราสัญลักษณ์ถูกวาง บนพื้นหลังที่ไม่รกสายตา และวางไว้ในที่ๆ จะสามารถเห็น ตราสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างการนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อความถูกต้องในการใช้งาน ไม่อนุญาตให้ตัดทอน แก้ไข หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์ประกอบของ ตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 รูปแบบ และต้องทำตามข้อกำหนด ต่างๆ อย่างเคร่งครัดmessageimage_1697276471296