16 กันยายน 2564

เมเจอร์ฯ ใส่ใจคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ร่วมลดปริมาณขยะ แนะ 5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้

01

การทำงานอยู่ที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายคนใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้น ดังนั้นขยะก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ “ขยะครัวเรือน” มีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะขยะจากพลาสติก แก้ว เศษอาหาร โดยข้อมูลจากสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 “ขยะพลาสติก” เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ มีสัดส่วนของเดือนเมษายน 2564 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 กว่า 7.61% ซึ่งจำนวนขยะต่อวัน พบว่า ตลอดช่วงที่คน Work From Home มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจากปกติ 15% และเพิ่มขึ้น 25% จากขยะทั่วไปที่เก็บได้ต่อวันประมาณ 9,000 ตันต่อวัน

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences) คิดเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต จึงให้ความสำคัญกับ การจัดการของเสีย (Waste Management) ช่วยบรรเทามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงรวบรวม 5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ กับวิธีการอย่างง่ายที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

02.jpg

 1. รู้จักประเภทขยะ สู่การจัดการแยกขยะที่ง่ายขึ้น

การแยกประเภทขยะภายในห้องพัก เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้เช่นกัน สำหรับประเภทขยะที่ทิ้งในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ แนะนำให้แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท โดยเมเจอร์ฯ นำร่องใช้ในโครงการ ‘เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย’

 • ขยะรีไซเคิล (Recycle) ขยะทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) เช่น กระดาษ พลาสติก ขวดนม ขวดแก้ว และกระป๋อง ให้รวบรวมและบรรจุขยะลงในถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปใส่ไว้ในถังขยะสีเหลือง
 • ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ (Non-Recycle) เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล
  เช่น กล่องโฟม หลอด กระดาษชำระ หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ถุงมือยาง เป็นต้น ใส่ในถุงขยะที่ปิดปากสนิท
  แล้วนำไปทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงิน
 • ขยะเศษอาหาร (Organic) เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ของเน่าเสีย เป็นต้น นำไปทิ้งลงถังขยะสีเขียว
 • ขยะจากสัตว์เลี้ยง (Pet Waste) เช่น มูลสัตว์ ทรายแมว ผ้าอ้อมสุนัข แผ่นฝึกขับถ่าย โดยให้รวบรวมใส่ถุงขยะปริมาณไม่เกิน 2/3 ส่วน มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งในถังขยะสีดำ

  06.jpg
 1. เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะช่วยลดขยะให้สิ่งแวดล้อมได้ แนะนำให้เลือกสินค้าชนิดเติม (Refill) เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น หรือนำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ซ้ำ เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ และขวดแก้วต่างๆ ฯลฯ ควรหลีกเลี่ยงคือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกล่องโฟม และถุงพลาสติก

 1. ประดิษฐ์บ้านน้อยให้สัตว์เลี้ยงจากสิ่งของรอบตัว

ลองหยิบสิ่งของเหลือใช้ภายในห้องพัก นำกลับมารีไซเคิลใหม่ให้น่าสนใจกว่าเดิม เช่น การนำกล่องพัสดุที่ส่งมาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ รวบรวมไว้หลายๆ ขนาด แล้วนำมาออกแบบและสร้างให้เป็นบ้านให้สัตว์เลี้ยงตัวน้อยได้เล่นแบบไม่ซ้ำใคร นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในคอนโดได้อีกด้วย

 1. จัดโซนทิ้งขยะรีไซเคิลภายในห้องพัก

เนื่องจากพื้นที่ในคอนโดมิเนียมค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการแยกขยะหลายๆ ถังจะเป็นการเปลืองพื้นที่ แถมยังมีน้องหมา น้องแมว ที่คอยมาวิ่งชนใกล้ถังขยะ แนะนำให้แยกขยะแห้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำที่บีบอัดแล้ว กล่องนม กระดาษลัง กระดาษต่างๆ ที่คลี่ออก ล้างทำความสะอาดแล้ว จัดวางบนชั้นให้เรียบร้อย โดยขยะรีไซเคิลที่เหลือจากการเก็บไว้ใช้งานเองแล้ว ยังสามารถบริจาคให้หน่วยงานต่างๆ ที่เปิดรับ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 1. แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

สิ่งของเหลือใช้ที่มีมากเกินความจำเป็น สามารถนำไปบริจาคสร้างประโยชน์ได้มากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ตุ๊กตา หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า โดยจะมีหน่วยงานหรือมูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยนำสิ่งของไปส่งต่อให้แก่คนขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย หรือผู้อพยพ นอกจากได้เป็นการระบายสิ่งของไม่จำเป็นเพื่อมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นในคอนโดแล้ว ยังช่วยเหลือสังคมสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้แก่ผู้คนได้อีกมากมาย

iStock-960736008.jpg


05.jpg
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกน่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อการลดปริมาณขยะในที่อยู่อาศัย เพราะเชื่อว่า การจัดการของเสีย (Waste Management) ที่เริ่มต้นด้วยการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง ขยะจะถูกนำไปสร้างคุณค่าได้ อีกทั้งยังช่วยเหลือระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้ หากทุกคนใส่ใจและช่วยกันจัดการขยะตั้งแต่ในบ้านของตัวเองอย่างถูกวิธี