20 ตุลาคม 2563

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” สร้างบ้าน-คอนโดให้แกร่งด้วยการ “สร้างคน” เดินหน้าพัฒนาพนักงานเต็มรูปแบบผ่าน “Major Lifescape Academy” พร้อมผุดบริการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบครบวงจร

Lifescape-Academy3-thumbnail

ท่ามกลางวิกฤติที่ทุกองค์กรต้องเผชิญจากผลกระทบของ COVID-19 สิ่งแรกที่ผู้บริหารเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญคือเรื่อง “คุณค่าของพนักงาน” เพราะตระหนักดีว่าการจะสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมให้มีคุณภาพเหนือระดับตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยนั้น สิ่งสำคัญต้องเริ่มจากการใส่ใจคนใน “ดูแล” พนักงานให้ผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ไปด้วยกัน พร้อมทั้ง “พัฒนา” ให้พนักงานมีทักษะพร้อมรองรับทุกความเปลี่ยนแปลง

 

002.คุณเพชรลดา-พูลวรลักษณ์-(Cropped).jpg 

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เล่าว่า ด้วยแนวคิด Crafting Lifescape to Excellence ของบริษัทที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้าน จำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากกำลังความคิดของพนักงานทุกคน บริษัทจึงได้พัฒนา กระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านทั้งการมอบสวัสดิการที่ดีและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 

“ที่อยู่อาศัย กับ การใช้ชีวิต คือเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เราจึงเริ่มต้นจากการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน มอบสวัสดิการ มอบโอกาสการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า ถ้าเขามีชีวิตที่ดี มีความรู้ที่ดี เขาจะเข้าใจและมีความสามารถในการรังสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค” นางสาวเพชรลดา กล่าว 

 

สำหรับด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทตระหนักดีว่า องค์ความรู้ต่างๆ ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้จัดตั้ง Major Lifescape Academy เป็นหน่วยงานกลางของบริษัทที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทโดยตรง ช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างเส้นทางการเติบโตที่ดี ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมงานจนเติบโตเป็นผู้บริหารในสายงาน

S__6914071.jpg 

บทบาทหน้าที่ของ Major Lifescape Academy คือ การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงานในทุกสาขาวิชาชีพ ปัจจุบัน มีมากกว่า 20 หลักสูตร ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านทักษะความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Hard Skill) ทักษะด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Soft Skill) และทักษะสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องมี (Essential Skills) อันเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Digital Disruption ตัวอย่างหลักสูตรที่มี  อาทิ Leadership, Communication, PresentationDigital Skills, Problem Solving, Decision Making, Creative ฯลฯ โดยมีหลักสูตรที่เปิดให้เข้ารับการอบรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

นอกจากนี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีงบประมาณสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าอบรมกับสถาบันชั้นนำภายนอกที่สนใจได้ด้วยตัวเอง และมีโครงการสร้างทักษะการทำงานหลากหลายฟังก์ชัน (Multi-skill) ผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) กับฝ่ายงานอื่นๆ ในองค์กร โดยพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ส่วนงานที่ตนเองมีความสนใจได้ สร้างความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีมุมมองใหม่ๆ ไม่ยึดติด เปรียบเสมือนเป็นการปลุกความหลงใหล (Passionการติดอาวุธเพิ่มเติม และคอยอัพเกรดให้ก้าวทันยุค Digital Disruption

 

นางสาวเพชรลดา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญกับเรื่องคน ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเข้าทำงาน ผ่านการใช้ระบบที่เข้มข้น เพื่อให้ได้พนักงานที่ “ใช่” ตรงกับดีเอ็นเอของเมเจอร์ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับทีมและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี Warrior Mindsetพร้อมสู้ พร้อมลุยกับทุกสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพราะเชื่อมั่นว่าจุดมุ่งหมายหลักในใจของพนักงานทุกคนคืออยากสร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์กร โดยคนรุ่นใหม่มาพร้อมกับองค์ความรู้ใหม่ ส่วนทีมงานที่มากประสบการณ์จะช่วยทำให้เห็นมุมมองและความเป็นไปได้ของการดำเนินการจริง

 

“จะสร้างบ้าน จะสร้างคอนโดให้ดี ต้องเริ่มด้วยการสร้างคน สร้างทีมให้แข็งแกร่ง เพราะคนที่ดีและทีมที่ดี จะเป็นกุญแจสู่การส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพและการใช้ชีวิตเหนือระดับให้แก่ผู้บริโภคนางสาวเพชรลดา กล่าว

 

ล่าสุดเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ยังเปิดโครงการ ที่มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นบริการที่เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และเกี่ยวกับการสร้างคนที่มีคุณภาพออกมาให้เห็นเพิ่มเติมอีกด้วย และเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความใส่ใจและความสามารถในการดูแลพนักงาน โดยหลังจากนี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จะยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และ 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักชัรี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค