23 กันยายน 2563

จาก Passion ส่วนตัว สู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ #PetFriendlyResidences

200917-Maketeer-Interview-31

      ปัจจุบันทุกโครงการของเมเจอร์ฯ เป็น Pet friendly residences พร้อมๆ กับเทรนด์การเลี้ยงน้องหมา น้องแมว ที่มาแรงเกินต้าน ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 20 กว่าปี เลยกลายเป็นจุดขายที่แตกต่างโดยไม่ตั้งใจ ขอบคุณบทสัมภาษณ์ คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่>>> https://marketeeronline.co/archives/188485?fbclid=IwAR3D7if73sbIB_SshRUkgu3Qq8qqRSkkInJCfbq-Pdo8a7AbGnksRfRTOcA