คำแนะนำ 5 ขั้นตอน ก่อนจะเริ่มเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียม

เพราะเป้าหมายสูงสุดของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์คือการสร้างสรรคุณค่าแห่งการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในแบบคุณ ไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ตาม ทุกชีวิตภายใต้ครอบครัวเมเจอร์ฯจะมีความสุขร่วมกันอย่างเท่าเทียม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับสมาชิกตัวน้อยสี่ขาเข้ามาเป็นครอบครัว เรามีคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในการอยู่อาศัยร่วมกันตลอดไป

 

 

 
240314_pet_guide

01

เลือกประเภทของสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม

ปัจจัยสำคัญคือสัตว์เลี้ยงแต่ละสายพันธุ์ต้องการสเปซไม่เท่ากัน จึงควรวางแผนพื้นที่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาว นั่นเป็นเหตุผลให้เรามีข้อกำหนดเรื่องขนาดของสัตว์เลี้ยงต่อขนาดห้องชุด

guide-img2

02

จัดวางพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม พร้อมเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

ตามธรรมชาติสุนัขและแมว จะรู้ตำแหน่งแต่ละอย่างทั้งที่นอน ที่กิน ที่ขับถ่าย จึงควรจัดสเปซให้มีระยะห่างที่เหมาะทำให้ถูกสุขลักษณะ แบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นที่เป็นทาง เน้นความสะดวกสบาย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

guide-img3

03

เตรียมน้องให้พร้อมรับสังคมใหม่

ทุกคนคือหัวใจสำคัญในคอนโด เราให้ความสำคัญกับลูกบ้านทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม การอยู่อาศัยของน้องๆจะต้องไม่รบกวนเพื่อนบ้าน เคารพขอบเขตของพื้นที่ส่วนกลางในจุดที่ไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยงใช้งาน และเปิดให้สนุกได้เต็มที่กับ PET PARK ที่มีอยู่ทุกโครงการ

guide-img4

04

ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงแข็งแรงและพร้อมเจอกับเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆในโครงการอยู่เสมอ

guide-img5

05

การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง

เพื่อให้ทีมงานบริหารอาคารให้บริการกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะทำให้เรารู้จักสมาชิกในโครงการและดูแลได้อย่างครบถ้วน โดยในทุกรอบการลงทะเบียนจำเป็นจะต้องมีสมุดตรวจสุขภาพมาแสดงการรับวัคซีนด้วยทุกครั้ง