มอลตัน เกตส์ - กรุงเทพกรีฑา

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
งบประมาณ
น้อยกว่า 25 ล้านบาท
25.1 - 30 ล้านบาท
30.1 - 35 ล้านบาท
35.1 - 40 ล้านบาท
40.1 - 45 ล้านบาท
45.1 - 50 ล้านบาท
มากกว่า 50 ล้านบาท
ขนาดที่ดิน
น้อยกว่า 70 ตร.วา
70 - 80 ตร.วา
81 - 90 ตร.วา
91 - 100 ตร.วา
101 - 120 ตร.วา
121 - 140 ตร.วา
มากกว่า 140 ตร.วา
พื้นที่ใช้สอย
น้อยกว่า 350 ตร.ม.
351 - 400 ตร.ม.
401 - 450 ตร.ม.
451 - 500 ตร.ม.
มากกว่า 500 ตร.ม.
จำนวนห้องนอนที่ต้องการ
3 ห้องนอน
4 ห้องนอน
5 ห้องนอน
6 ห้องนอน
จำนวนห้องน้ำที่ต้องการ
4 ห้องน้ำ
5 ห้องน้ำ
6 ห้องน้ำ
7 ห้องน้ำ
จำนวนที่จอดรถ
3 คัน
4 คัน
5 คัน
ลงทะเบียน

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้ง
มอลตัน เกตส์ - กรุงเทพกรีฑา
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า, เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร 10240

คำนวณการกู้สินเชื่อ

บาท
บาท
บาท
%
ปี
คำนวณ
ยอดการผ่อนชำระ/เดือน
0
บาท
รายได้สุทธิขั้นต่ำ
0
บาท
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ