PET STORY

ทำตาม 5 ข้อนี้ ก็อยู่คอนโดกับสัตว์เลี้ยงได้แบบ HAPPY

14 พฤษภาคม 2564

เมเจอร์ฯ เข้าใจดีถึงความผูกพันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง เราจึงพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่ให้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ ทุกยูนิต ได้อย่างสบายใจ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่มีสัตว์เลี้ยงได้อย่างตรงจุดที่สุดด้วยฟังก์ชั่นและสิทธิพิเศษตั้งต่อเริ่มแผนก่อสร้างโครงการ และยังรวมไปถึงตอบโจทย์คนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและลงตัวที่สุด ด้วยข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และมีคุณภาพแบบยั่งยืน

210513-Pet-Guide-ทำห้าข้อนี้_FB-Cover-1.0.jpg


โดยก่อนจะนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโด เรามารู้จักกับ 5 ข้อหรือ 5 ขั้นตอน ที่จะทำให้ทั้งคนเลี้ยงสัตว์ และสัตว์เลี้ยง และคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมด้วยกัน ภายใต้ความสุขตามแบบฉบับ PET-FRIENDLY RESIDENCESกันดีกว่า

เลือกประเภทและสายพันธุ์ให้เหมาะสม

210513-Pet-Guide-ทำห้าข้อนี้_FB-Inside-1.2.jpg

คอนโดอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่มากกว่าบ้าน เมเจอร์ฯ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ถึงการเลือกประเภทสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับการอยู่อาศัยบนคอนโดมิเนียม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงเอง โดยน้องๆ ที่เหมาะสมต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม หากตัวใหญ่กว่านี้ น้องพลังเยอะอาจจะต้องใช้พื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้นเอง

เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการดูแลให้พร้อม

 210513-Pet-Guide-ทำห้าข้อนี้_FB-Inside-1.3.jpg

เมื่อได้ห้องแล้ว ควรเตรียมที่สำหรับให้สัตว์เลี้ยงอยู่ แบ่งสัดส่วน ที่กิน ที่นอน ที่ขับถ่าย ให้เรียบร้อย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทั้งสัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยงเอง

ฝึกฝนการเข้าสังคม ใครๆก็รักและเอ็นดู

210513-Pet-Guide-ทำห้าข้อนี้_FB-Inside-1.4.jpg

ภายในโครงการของเมเจอร์ฯ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงออกอย่างเป็นสัดส่วน มีทั้งพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าได้ และเข้าไม่ได้ ซึ่งพื้นที่ในส่วนที่น้องๆ เข้ามาได้นั้น บางจุดน้องๆ ก็ต้องอยู่ในสายจูงหรือรถเข็น หากน้องๆ ได้รับการฝึกฝนมาให้มีระเบียบวินัย ขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง (เจ้าของก็ควรถืออุปกรณ์เก็บของเสียไปด้วย เผื่อน้องอั้นไม่ไหว) ไม่เห่าเสียงดัง รู้จักการรอคอย ก็จะเป็นที่น่ารักและน่าเอ็นดูกับเพื่อบบ้าน สามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข

ตรวจสุขภาพให้ชัวร์ และขอใบรับรองแพทย์

210513-Pet-Guide-ทำห้าข้อนี้_FB-Inside-1.5.jpg

สัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องไปตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์จากสัตวแพทย์โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันก่อนวันลงทะเบียน

ลงทะเบียนประวัติกับนิติบุคคลอาคาร

210513-Pet-Guide-ทำห้าข้อนี้_FB-Inside-1.6.jpg

พาสัตว์เลี้ยงไปลงทะเบียนกับนิติบุคคลอาคาร และจำเป็นต้องต่ออายุทุกๆ ปี ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทราบประวัติ รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ ให้เพื่อนบ้านคนอื่นๆ สบายใจ ว่าน้องๆ ปลอดภัยไร้โรคติดต่อ และมีการฝึกเข้าสังคมมาแล้วด้วย

เพียงเท่านี้ทั้งเราและสัตว์เลี้ยงก็สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขแล้ว

พบกับเรื่องราวและไอเดียใหม่ ๆ ที่จะเติมเต็มทุกการอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบ