สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทิพยประกันภัย เท่านั้น

ลงทะเบียนเพื่อนแนะนำเพื่อน
แนะนำเพื่อน
เลือกโครงการที่สนใจ
โซนอื่นๆ
มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ
มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม 9
มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี
มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
เอ็ม จตุจักร
เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง
เมทริส พัฒนาการ - เอกมัย
รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
ลงทะเบียน


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทิพยประกันภัย

ลำดับ

โปรโมชั่น

รายละเอียด

โครงการที่เข้าร่วม

   1

   รับส่วนลด On Top

   รับส่วนลดเพิ่ม 30,000 บาท
   จากส่วนลดปกติ

   
   1. มาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ
   2. มาเอสโตร 03 รัชดา-พระราม 9
   3. มาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี
   4. มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
   5. เอ็ม จตุจักร
   6. เมทริส พระราม 9-รามคําแหง
   7. เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย
   8. รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา

    2

   รับค่าแนะนำสูงสุด 200,000 บาท

 
   • มูลค่า 50,000 บาท/ยูนิต*สำหรับขนาด 1 ห้องนอน

   • มูลค่า 100,000 บาท/ยูนิต*สำหรับขนาด 2 ห้องนอน

   • มูลค่า 150,000 บาท/ยูนิต*สำหรับขนาด 3 ห้องนอน


   1. มาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ
   2. มาเอสโตร 03 รัชดา-พระราม 9
   3. มาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี
   4. มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
   5. เอ็ม จตุจักร
   6. เมทริส พระราม 9-รามคําแหง

   
   • มูลค่า 100,000 บาท/ยูนิต*สำหรับขนาด 1 ห้องนอน

   • มูลค่า 200,000 บาท/ยูนิต*สำหรับขนาด 2 ห้องนอน

   1. เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย
   2. รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 • ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับยูนิตราคาพิเศษ
 • โปรดแสดงหลักฐานการเป็นลูกค้า หรือสื่อโฆษณาสิทธิพิเศษในช่องทางของทิพยประกันภัย เพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น
 • “ผู้แนะนำ” ต้องมีชี่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว โดยจะต้องกรอกข้อมูลการแนะนำอย่างน้อย 3 วันก่อนการซื้อขายห้องชุด
  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.major.co.th เท่านั้น
 • “ผู้ถูกแนะนำ” จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 20 มีนาคม 2564 หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า
  รายชื่อผู้ถูกแนะนำมีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้แนะนำไม่มีสิทธิ์ในการรับค่าแนะนำ
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย Friend Gets Friends ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งชำระเงินจองและเงินทำสัญญา
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 และผู้ถูกแนะนำจะต้องจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยวันและเวลาที่กำหนดในการทำสัญญาและ/หรือจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ จะถือตามวันที่บันทึกและ/หรือรับเงินในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
 • โปรโมชั่น Friend Gets Friends ผู้แนะนำจะได้เช็คเงินสด ภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Major Development Contact Center : 02 116 1111
โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
โซนอื่นๆ