Major Sale

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ
เลือกโครงการที่สนใจ
โซนอื่นๆ
มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ
มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม 9
มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี
มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
เอ็ม จตุจักร
เมทริส ลาดพร้าว
เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง
รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
ลงทะเบียน
MAJOR SALE โปรเด็ดส่งท้ายปี #ให้ได้ให้#ลดได้ลด

คอนโดพร้อมอยู่จากเมเจอร์ฯ ราคาดีที่สุด เริ่ม 2.99 ลบ.*
โครงการที่เข้าร่วม
โซนอื่นๆ

เงื่อนไขแคมเปญ Major Sale 2020

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย MAJOR SALE เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะยูนิต และโครงการที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

 2. โครงการที่เข้าร่วมรายการได้แก่ โครงการ เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง, เมทริส ลาดพร้าว, เอ็ม จตุจักร, มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ, มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม9, มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี, มาเอสโตร 19 รัชดา19 - วิภา, และ โครงการ รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา เท่านั้น

 3. โปรโมชั่น สำหรับโครงการ เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง, เมทริส ลาดพร้าว, เอ็ม จตุจักร, มาเอสโตร 01 สาทร- เย็นอากาศ, มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม9, มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี, มาเอสโตร 19 รัชดา19 - วิภา, และ โครงการ รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา ได้แก่ ฟรีค่าส่วนกลาง 10 ปี และ Welcome Pack

 4. โปรโมชั่น ฟรีค่าส่วนกลาง 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งคิดจากอัตราค่าส่วนกลางของโครงการนั้นๆ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2563 และพื้นที่ห้องชุด เป็นจำนวนคงที่ ระยะเวลา 10 ปี

        โดยค่าส่วนกลางโครงการ

 • โครงการ เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง 65 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ เมทริส ลาดพร้าว 70 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ เอ็ม จตุจักร 50 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ 65 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม9 65 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี 65 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ มาเอสโตร 19 รัชดา19 - วิภา 65 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 • โครงการ รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา 50 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

(หากกรณีค่าส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 2 พ.ย. 2563 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงทุกกรณี)

 1. โปรโมชั่น Welcome Pack ประกอบด้วยVoucher “Pack Deep Clean”จากบริษัท Roys Vesta ประกอบด้วย บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคและบริการDeep Clean โดยจำกัดขนาดของห้องชุดไม่เกิน 120 ตร.ม. อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดห้องชุด โดยห้องชุดขนาดตั้งแต่ 0-50 ตร.ม. ค่าบริการ 1,700 บาท, ขนาด 51-80 ตร.ม. 3,200 บาท, ขนาด 81-120 ตร.ม. 4,150 บาท บริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากมีการใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่โปรโมชั่นได้กำหนดไว้และส่วนต่างหากมีการใช้บริการสำหรับห้องชุดที่มีขนาดเกิน 120 ตร.ม.ขึ้นไป โดย Gift Voucher ลูกค้าจะได้รับภายใน 30 วันหลังจากทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น, Voucher “Lalamove” มูลค่า 3,000 บาท สำหรับห้องชุดขนาด 0-50 ตร.ม. / 6,000 บาท สำหรับห้องชุดขนาด 51-80 ตร.ม. / 10,000 บาทสำหรับห้องชุดขนาดตั้งแต่ 81 ตร.ม.ขึ้นไป โดย Gift Voucher ลูกค้าจะได้รับภายใน 30 วันหลังจากทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และ Voucher “Sin Chai Hua” มูลค่า 10,000 บาท สำหรับห้องชุดทุกขนาด โดย Gift Voucher ลูกค้าจะได้รับภายใน 30 วันหลังจากทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้วเท่านั้นโดยเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลเท่านั้น

 2. โปรโมชั่น MAJOR SECRET DEAL สำหรับโครงการ เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง, เมทริส ลาดพร้าว, เอ็ม จตุจักร, มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม9, มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี, และ โครงการ รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา เท่านั้น และเปิดทำการจองซื้อเฉพาะวันที่ 11 พ.ย. 2563 เท่านั้น
  6.1 โปรโมชั่นราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ MAJOR SECRET DEAL ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆใดของทางบริษัทฯ และยูนิตมีจำนวนจำกัด
  6.2 โปรโมชั่นราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ MAJOR SECRET DEAL ไม่รวมค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (ค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าจดจำนอง, ค่ากองทุน, ค่าส่วนกลาง, ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นก่อน, หลัง หรือ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน)
  6.3 โปรโมชั่นราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ MAJOR SECRET DEAL ลูกค้าต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น และผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองที่ระบุในใบจองเท่านั้น
  6.4 โปรโมชั่นราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ MAJOR SECRET DEAL ผู้ซื้อจะต้องจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563 เท่านั้น หากผู้ซื้อไม่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการซื้อขายทันที
  6.5 โปรโมชั่นราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ MAJOR SECRET DEAL บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินจองในทุกกรณี
  6.6 โปรโมชั่นราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ MAJOR SECRET DEAL ยูนิตพิเศษมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับการชำระเงิน

 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั่นเมื่อชำระเงินจอง และเงินทำสัญญาภายในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่ตั้งของโครงการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

 4. ส่วนลดหรือโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 5. การพิจารณามอบสิทธิ์ส่วนลด ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สุด

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด

 7. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.major.co.th หรือ โทร 02 116 1111