เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ
รูปแบบห้องที่สนใจ
สตูดิโอ
1 ห้องนอน
1 ห้องนอน พลัส
2 ห้องนอน
งบประมาณในการซื้อ
น้อยกว่า 3 ลบ.
3.0 - 3.5 ลบ.
3.6 - 4 ลบ.
4.1 - 4.5 ลบ.
4.6 - 5 ลบ.
มากกว่า 5 ลบ.
จุดประสงค์ในการซื้อ
เพื่ออยู่อาศัย
เพื่อปล่อยเช่า
เพื่อลงทุนขายต่อ
เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ลงทะเบียน
เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว

PRESALES พร้อมเปิดชมห้องตัวอย่าง 5-6 มี.ค.นี้

คอนโดใหม่ Fully Furnished* เริ่ม 2.99 ลบ.*!!
ให้คุณ MAXIMALIFE ใช้ชีวิตไร้ขีดจำกัด ใจกลาง 5แยกลาดพร้าว
กับส่วนกลางที่ให้มากกว่าที่เคยเป็น